زمینه | دیر اومدی
حاج محمد یزدخواستی
شب سوم محرم 1395
شور | ذکر هر دمم کربلا
حاج محمد یزدخواستی
شب چهارم محرم 1395

آیا هیچ چیز خواهد توانست حقیقت جان را از راهی که فطرت الهی راهبر آن است باز دارد؟ رود خانه راه خویش را به سوی دریا خوب می شناسد...

 

مسابقه رستاخیز جان

 سوالات مسابقه از سخنرانی های حجج اسلام معمار منتطرین و نیلی پور از شب ششم تا دهم هیات انصارالحسین(ع) طرح گردیده است.
برای پاسخگویی به سوالات مسابقه کافی است، خلاصه سخنرانی های موجود در همین پایگاه در قسمت سخنرانی را مطالعه فرمایید.
مهلت شرکت در مسابقه چهارشنبه 28 مهرماه  و شرکت در مسابقه محدودیت سنی ندارد.

اول

دوم

سوم

نظرسنجی مراسم محرم 95

cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud