زمینه: آسمون شهر ما باز پر کبوتره
حاج محمد یزدخواستی
شب ششم محرم ۱۳۹۶

راه کاروان عشق از میان تاریخ می‌گذرد و هر کسی در هر زمان بدین صلا لبیک گوید، از ملازمان کاروان کربلاست.

 

 

 

 

 

   چقدر کربلا که پشت سر

                     چقدر کربلا که پیش رو...

 

 

کانال بهشتیان

دوم

سوم

تلگرام

اینستاگرام

Ussd

cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud